Kampanię czas zacząć!

Komisja wyborcza zarejestrowała dziś moją kandydaturę w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. 21 października liczę na Państwa głosy dla dobra Bydgoszczy i jej mieszkańców!

Nasze ukochane miasto oczekuje zmiany. To Państwo zdecydujecie jak szybko ta zmiana nastąpi. Zapraszam moich kontrkandydatów do merytorycznej debaty na temat przyszłości Bydgoszczy. Mój sztab gotowy jest do podjęcia rozmów w sprawie ustalenia tematów oraz harmonogramu ewentualnych spotkań. Jestem przekonany, że w tej sprawie jesteśmy w stanie porozumieć się dla dobra Bydgoszczy.

Myślę, że moja inicjatywa spełnia oczekiwania wszystkich lokalnych mediów, które powinny mieć możliwość bezstronnego i rzetelnego informowania o przebiegu kampanii wyborczej.

  • 14-wrzesien