Deklaracja o budowie Wielkiej Bydgoszczy podpisana

Dziś podpisałem deklarację budowy Wielkiej Bydgoszczy. To cele, które chce realizować ponad podziałami wspólnie z pozostałymi kandydatami oraz mieszkańcami Bydgoszczy - Bądźmy razem i działajmy wspólnie.

Deklarację mogą podpisać również bydgoszczanie. Od piątku (12 października) przed budynkiem, jak i w samym biurze okręgowym Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Gdańskiej 10 będzie przygotowany album, w którym wszyscy chętni mogą poprzeć punkty zawarte w dokumencie. - Zachęcam wszystkich mieszkańców miasta do podpisania tej deklaracji. Bądźmy razem i działajmy wspólnie. Musimy zrobić wszystko, żeby to była Bydgoszcz bez kompleksów, o której mówił Andrzej Szwalbe i żeby to była Wielka Bydgoszcz, jak to mam w swoim haśle wyborczym.

 

Poniżej pełna treść Deklaracji Wielka Bydgoszcz:

My, mieszkańcy Bydgoszczy, chcemy wszechstronnego i dynamicznego rozwoju naszego miasta, na miarę jego potencjału i naszych ambicji. Deklarujemy współpracę ze wszystkimi, którzy chcą budowy silnego ośrodka metropolitalnego. Wyrażamy sprzeciw wobec jakichkolwiek przejawów marginalizacji Bydgoszczy. Uwzględniając powyższe, przedstawiamy cele, których realizacji powinniśmy się wspólnie podjąć:

 • budowa i rozwój więzi gospodarczych, kulturowych i społecznych między Bydgoszczą i ościennymi gminami, z poszanowaniem ich tradycji i tożsamości,
 • zahamowanie procesu wyludniania się miasta,
 • stworzenie marki promującej miasto w Polsce i na świecie,
 • zagospodarowanie obszarów wokół rzek,
 • rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich,
 • pielęgnacja dziedzictwa kulturowego Andrzeja Szwalbego – Filharmonii Pomorskiej, Akademii Muzycznej, Opery Nova,
 • przebudowa infrastruktury drogowej, tak aby wyeliminować tranzyt przez miasto i ograniczyć do minimum ruch pojazdów mechanicznych w obrębie zabytkowej części Śródmieścia,
 • budowa ulic osiedlowych i utwardzenie dróg gruntowych,
 • rozwój komunikacji publicznej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i ekologicznych środków transportu,
 • odbudowa przestrzeni rekreacyjnych – kąpielisk, parków rozrywki, tras biegowych, rowerowych itp.,
 • stworzenie spójnej i wielopłaszczyznowej polityki senioralnej,
 • odbudowa marki bydgoskiego sportu,
 • dynamiczny rozwój Fordonu,
 • budowa Muzeum Bydgoszczy.

ŁĄCZY NAS WSPÓLNY CEL – WIELKA BYDGOSZCZ

 

 • 21369
 • 5246
 • 5263
 • 5264
 • 5269